Produkcija

Visos mūsų auginamos uogos yra sertifikuojamos kaip nacionalinės kokybės produktai.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai, tai žmonėms vartoti skirti produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos, augalų sveikatos, aplinkosaugos reikalavimus. Sutrumpintai jie žymimi NKP. Dėl tam tikro ūkininkavimo būdo šie produktai pasižymi ypatingomis savybėmis. NKP produktų auginimo procesas išsiskiria natūralumu, maistingumu bei aplinkos tausojimo aspektais. Juos auginant naudojami tik minimalūs, augalų vegetacijai būtini trąšų kiekiai, apskaičiuoti pagal dirvos laboratorinių tyrimų rezultatus bei maisto medžiagų balansą. Ribotai naudojamos apsaugos priemonės, nenaudojamos kenksmingos aplinkai toksiškos augalų apsaugos priemonės.

Mūsų sertifikatas 2021 metams:

NKP sertifikatas suteikia teisę produktus ženklinti LR prekių ženklų registre įregistruotu, Žemės ūkio ministerijai nuosavybes teise priklausančiu NKP ženklu.